Blooc utvecklar bostäder, både lägenheter och hus för nyproducerade områden