Endast ett fåtal bostäder kvar i Vårdsätravik i Uppsala. Läs mer på http://www.blooc.se