Besiktning, garantitid och ansvar

När du köper en bostad utvecklad av Blooc kan du vara trygg med att vi har gjort allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt innan du flyttar in. Dessutom är Derome som producerar och bygger din nya bostad utsedd till årets nollfelsaktör flera år i rad – det innebär att Derome är en av de aktörer i branschen som utför flest bostäder utan anmärkningar.

Att bygga ett hus är en komplicerad process och för att säkerställa att slutresultatet är som parterna avtalats så besiktigar vi husen noggrant innan de lämnas över till dig och föreningen. Besiktningen av en bostadsrätt är uppdelad i flera steg och alla steg syftar till målet att lämna över en felfri bostad till dig! Här kan du läsa om stegen:

1. Försyn
När det närmar sig tillträde gör Derome alltid en första kontroll på egen hand för att kontrollera utförda arbeten och för att hinna åtgärda eventuella fel och brister redan innan slutbesiktning.

2. Förbesiktning
För att säkerställa att slutbesiktningen går så smidigt som möjligt gör Derome en förbesiktning med en oberoende besiktningsman. Eventuella anmärkningar som kommer upp försöker vi åtgärda innan det är tid för slutbesiktningen.

3. Slutbesiktning
Innan det är dags för tillträde genomförs en slutbesiktning. Vid denna besiktning bedömer en opartisk besiktningsman om huset är utfört i enlighet med vad som avtalats mellan bostadsrättsföreningen och byggherren och att den följer alla regler och byggnormer så du kan vara trygg med att flytta in i din nya bostad! För att du ska veta vad besiktningsmannen noterat (även om det är bostadsrättsföreningen som är juridisk motpart och beställare av entreprenaden) så kommer ett slutbesiktningsprotokoll lämnas över till dig i samband med att du flyttar in. Eventuella fel ska snarast eller senast inom två månader åtgärdas – men ibland kan det ske senare beroende på väder och temperatur. Ibland sker en så kallad etableringsbesiktning senare när planterade växter, gräs och träd blivit livskraftiga.

4. Efterbesiktning
I de fall besiktningsmannen upptäckt fel vid slutbesiktning som behöver kontrolleras efter vi har åtgärdat dom sker en efterbesiktning. Dessa besiktningspunkter ska också vara åtgärdade innan du får dina nycklar – men ibland kan några punkter kvarstå om de är säsongsberoende, men då åtgärdas de så snart som möjligt.

5. Fel som upptäckts efter tillträde
Vissa saker kan vara svåra att upptäcka vid en slutbesiktning – det kan till exempel vara fönster som är svåra att stänga när det är varmt ute eller att det drar från en dörr på vintern. Om du upptäcker akuta fel efter att du flyttat in som inte noterats på slutbesiktning och som inte kan vänta till garantibesiktningen kan du anmäla detta. När du anmäler ett fel görs en bedömning om vad som kräver en direkt åtgärdad eller om det först kommer åtgärdas i samband med garantibesiktningen (läs mer om garantibesiktningen nedan). Men notera att fel och skador som uppstått på grund av felaktig skötsel och användning inte kommer att åtgärdas – läs därför igenom dina drift- och skötselinstruktioner noggrant innan du börjar använda din bostad.

6. Garantibesiktning
Två år efter godkänd slutbesiktning genomförs en garantibesiktning, eller så kallad ”2-årsbesiktning”. Då har de flesta fel som omfattas av garantin hunnit framträda. Vid garantibesiktningen går vi igenom bostaden och fastighetens tillsammans med en oberoende besiktningsman, en representant från styrelsen och dig som bostadsrättsinnehavare. Vi kontrollerar om det uppkommit några nya fel på material i bostaden eller på utfört arbete som omfattas av Deromes garantiåtagande. Exempel på vad som kan omfattas i garantibesiktningen är sprickor på grund av sättningar i väggar och tak, en dörr som tar i en tröskel eller svikt i golv. Har du gjort egna förändringar i bostaden, som att till exempel måla om eller ändra på fast inredning, så omfattar det inte av garantin. Det är den oberoende besiktningsmannen som avgör vad som omfattas och vem som är ansvarig vid eventuell åtgärd

7. Garantitid
En bostad som utförs av Derome har 5 års entreprenadgaranti från godkänd slutbesiktning. Under garantitiden åtgärdar vi funktionsfel, så kallade ursprungliga fel. Garantin omfattar inte normalt slitage, bristande underhåll, felaktig skötsel eller skador som du själv åsamkat bostaden. Under tiden från garantibesiktningen fram till garantitidens utgång kan du fortfarande anmäla funktionsfel – men inte materialfel. Om du till exempel fått stötmärken eller kärvande fönsterhandtag (som inte upptäckts vid slutbesiktning) kommer vi inte att åtgärda detta. De har sannolikt orsakats senare på grund av bristande underhåll (fönster och dörrar behövas smörjas).

8. Ansvarstid
I ytterligare 5 år gäller den så kallad ansvarstiden – det vill säga mellan 5 och 10 år efter godkänd slutbesiktning. Till skillnad från garantitiden ska styrelsen i bostadsrättsföreningen kunna bevisa att ett fel föreligger under den här tiden.

 

Ett tryggt och smart bostadsköp

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!