Vi har höga ambitioner när det gäller att minska vår egen och våra kunders påverkan på miljön. Det är viktigt för oss alla. Våra bostäder byggs helt i trä, som är det överlägset mest miljövänliga alternativet vid nyproduktion. Flera produkter och material i våra bostäder är till och med Svanen-märkta.

Vi arbetar hårt för att förbättra alla processer i vår verksamhet mot grönare alternativ. Det handlar exempelvis om att ställa höga krav på våra leverantörer eller att hitta bättre lösningar för transporter.

I de färdiga bostäderna är energiförbrukningen i fokus. Nya bostäder har många fördelar jämfört med äldre hus ur miljösynpunkt. Våra bostäder är välisolerade, har effektiva uppvärmningssystem och är utrustade med energisnåla hushållsmaskiner. I största möjliga mån använder vi miljövänliga och/eller energibesparande material och produkter inifrån och ut. Det ger en snäll bostad – både mot plånbok och miljö.

Våra bostäder produceras av Derome-gruppen som är en av Sveriges äldsta fabriker inom bostadsproduktion. De har byggt tusen och åter tusen bostäder sedan 1947. I Deromekoncernen har man ett miljötänk i varje del och arbetar aktivt för att de produkter man tillverkar skall kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga miljö- påverkan. Alla restprodukter från skogsbruket, husproduktionen och sågverken – allt från stubbar till spån – omvandlar Derome till biobränsle.

Aktuella bostadsprojekt

Nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!