Bostäder i trä är coolt

Vi tycker att trä är coolt.

När den svenska skogen växer äter den atmosfärens koldioxid vilket förbättrar klimatet. Under tiden kan vi vara i den och njuta av dess magiska kraft, lugn och storhet. När den växt klart, efter 60-120 år, kan den användas till klimatsmarta och återvinningsbara produkter.

Eftersom skogen ständigt växer tar dess förnybara kraft aldrig slut, så länge skogen sköts och vårdas på rätt sätt. Sedan länge planterar Sveriges skogsägare minst två nya plantor för varje träd som avverkas. 70 procent av Sverige består av skog och vi har idag dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan.

1. Summan av koldioxidutsläpp för ett trähus är betydlig mindre än ett betonghus.

En av de svåraste sakerna att förklara, men egentligen väldigt enkelt. Skog produceras med hjälp av regn, sol och koldioxid. Alla träd behöver alltså koldioxid för att kunna växa. Det kallas för att träd ”binder koldioxid”. När träet bryts ner frigörs koldioxiden igen, och kan bindas av nya, växande träd. Igen och igen och igen, i ett evigt kretslopp. Därför är det ett utmärkt material att använda för produktion av bostäder. Det betyder att när ett hus i trä bidrar positivt med koldioxid orsakar betong – som är ett icke förnybart material – ett utsläpp på nästan lika mycket.

2. Trähus går snabbare att bygga, jämfört med betong

Vi utvecklar endast bostäder i trä. De som har erfarenhet av att producera hus i olika material kan enkelt jämföra och se att trähus går fort att bygga. Flera av dessa menar att det går faktiskt dubbelt så fort att bygga ett trähus, jämfört med ett betonghus. Eller omvänt uttryckt: det skulle gå att bygga dubbelt så många bostäder, på samma tid.

3. Bostäder i trä är tysta.

Många som besöker våra bostäder blir fascinerade av ljudet. Det låter mjukare därinne. Skillnaden är ännu större under själva bygget. Under betongbygge bullrar och hackar det så fort man måste göra ett hål eller öppning någonstans. Och det behövs hela tiden, det ingår i byggmetoden. Trä är mjukt och det låter inte alls lika högt när snickarna sågar och spikar.

4. Hus i trä orsaker mindre ingrepp i miljön.

Trä är ett lätt material. Ett stort trähus väger ungefär en tredjedel av ett betonghus. Det innebär att underlaget inte behöver vara lika fast. Markarbetena blir mindre krävande. Det går också att till exempel överdäcka vägar och järnvägsspår mycket enklare med lätta trähus, än med tunga betonghus.

5. Trähus blir inte sjuka.

Trä är ett naturmaterial. Det innehåller inga tillsatser eller giftiga ämnen. När vi börjar bygga är träet torrt, och med vårt sätt att bygga kommer regn och fukt inte heller in medan huset byggs. Betonghus gjuts av cement och vatten. Härdningen – och avdunstningen – fortsätter under många år efter att folk flyttat in i lägenheterna. Det är inte ovanligt att fukten gör så att både människorna och huset mår dåligt. I trähus mår man bra.

6. Trä är lätt att transportera.

Som sagt: trä väger bara en tredjedel av betong. Vårt trä kommer från svenska skogar och är enkelt att flytta dit där huset ska byggas. Transporten kan ske med tåg, båt eller bil.

7. Närproducerad råvara 

Sverige är ett skogsland. Genom att det finns så stora odlingar har vi en enorm tillgång till trä som byggmaterial. Och även om det tar lång tid för en planta att bli ett stort träd, är den totala tillväxten supersnabb. 

8. Trähus byggs av ett helt förnyelsebart material.

Till skillnad från betong är trä en förnyelsebar resurs. Det är ett naturmaterial som skött på rätt sätt är helt förnyelsebart och ingår i naturens kretslopp. Men det finns förstås fler anledningar till att välja trä. Vi har en fantastisk möjlighet att vara en del av lösningen på frågor kring klimat och miljö. Du som använder träprodukter spelar också en viktig roll. För när du väljer trä, väljer du också ett material med en hel rad miljöfördelar. Läs mer här

9. Bostäder utvecklade i trä är hållbara.

Idag tror många att trähus kräver mycket underhåll och inte kan stå särskilt länge. Men trähus som byggdes för flera hundra år sedan står än idag – allt från gamla lador till bostadshus i innerstäderna. Materialet trä är helt enkelt väldigt hållbart. Och med vår byggteknik blir det till och med ännu bättre än förr. Underhållet är inte heller något problem.

10. Trä är coolt 

Idag kan man göra väldigt mycket med trä, vilket är fantastiskt. Att från papper till bostäder och till och med smink. Läs mer här

Bostäder från Blooc

Vi älskar trä! Vi tror att hållbarhet måste genomsyra helheten för att bli tillräckligt starkt. Därför har vi som ett exempel valt att bara utveckla bostäder i trä. Bloocs bostäder produceras av familjeägda Derome-gruppen, en av Sveriges största koncerner inom bostadsproduktion. Råvaran hämtas ur skogar i närområdet och företaget arbetar aktivt för att allt som produceras ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga miljöpåverkan. Exempelvis så omvandlas alla restprodukter till biobränsle. Läs mer om Derome-gruppen här

Källor: Svenska Skogen, Folkhem, Svenska Skogen, Derome

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!