Frågor och svar om skolan i Källberga

Källberga är ett helt nytt naturnära bostadsområde i Nynäshamns kommun där Blooc utvecklar det nya bostadskvarter Knarren och inom kort även Fibulan. Källberga kommer so fullt utbyggt kommer att rymma 600-700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och skola och förskola. Vi vet att många är nyfikna på hur just förskolan och skolan kommer att bli och har därför intervjuat Hoivatilat och Raoul Wallenbergsskolan som utvecklar och kommer att driva skolan!

Vilka är Hoivatilat?
Hoivatilat utvecklar och är långsiktiga ägare av samhällsfastigheter för skolor, förskolor, LSS och äldreboenden. Varje projekt genomförs med professionell lyhördhet och kundens önskemål i fokus. Alltid med omtanke och högt ställda krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Hoivatilat AB är ett helägt dotterbolag till Hoivatilat Oyj och en del av Aedifica Group, vars moderbolag är börsnoterat i Brysseln och Amsterdam. Hoivatilats huvudkontor ligger i Uleåborg, Finland, med filial i Esbo. 

Vem är arkitekten bakom förskolan/Skolan/Idrottshallen?
Metropolis Arkitekter (Caspar von Vegesack, Jacob Bellander och Adnan Gacanin).

Vem kommer driva förskolan?
Raoul Wallenbergskolan (RWS).

Kommer det att finnas fritids efter skoltid?
Ja, fritidsverksamheten kommer vara en viktig del av skoldagen med många olika aktiviteter och ett tydligt pedagogiskt innehåll.

Berätta lite om byggnadernas exteriöra gestaltning, vad hade arkitekterna på Metropolis Arkitekter för vision?
Utgångspunkten var det omkringliggande jordbrukslandskapet och den klassiska ladugården med sina utsprida hus med separata funktioner som skapar en samlande gårdsmiljö. Volymerna, fönstersättningen och detaljering har Metropolis Arkitekter försökt hålla så enkel och ren som möjligt för att skapa lugn, trygghet och orienterbarhet. Samtidigt har de olika husen sina små variationer som ger dem sin egen identitet. Vad gäller idrottshallen så inspirerades Metropolis Arkitekter av klassisk tillbyggd lada som i vårt fall tecknar sig i form av själva idrottshallen ”tillbyggd” av omklädningsrum och entré. Den stora takfoten ger byggnaden karaktär och agerar även solavskärmning för de högt sittande fönstren till idrottshallen.

Och den interiöra gestaltningen?
Enkelheten har även varit ledordet här. Klassrum och förskolerum placerade i hörnen på husen för att få fina ljusa rum. I mitten en kärna av kapprum, wc-grupper, pausytor och förråd. Viktigt var att skapa en enkelhet planlösningen för att lätt kunna orientera sig. Till exempel ser man utblickar genom fönster vart man än är och kan hela tiden relatera till utsidan. Matsalen och den administrativa byggnaden skiljer sig något från övriga hus. Här försökte Metropolis Arkitekter skapa ett vackert rum för matsalen, öppet upp i två våningar, för att skapa rymd och ljus. Tanken är även att man ska kunna använda matsalen för övriga evenemang och scener, som ett Folkets Hus för området.

Idrottshallens insida kläs in med träribbor för att dels ge en varm fin yta samtidigt som de agerar ljuddämpare. Innertaket byggs som lameller där vartannat mellanrum fylls med ljuddämpande träullsplattor och vartannat är helt öppet. På så vis kan Metropolis Arkitekter gömma undan teknik och infästningar av de redskap som sitter fast i taket samtidigt som de kan löpa fritt när de dras ut i rummet.

Vad är viktigt när man bygger en ny förskola/skola/idrottshall?
RWS grundläggande idé är att skolan ska ha en central plats i det framväxande bostadsområdet på fysiskt och verksamhetsmässigt. Det ska vara den viktigaste mötesplatsen i området och bidra till utveckling av grundläggande värderingar hos barnen som sedan spiller över på det omkringliggande samhället. RWS driver sina skolor baserat på devisen Skolan mitt i byn.

Metropolis Arkitekter har lagt stor vikt vid orienterbarheten. Både på tomten/gården och inne i själva byggnaderna. Skalan, materialval och relationen till omgivningen är också väldigt viktig. Det är lätt hänt att skolbyggnader idag blir alltför klumpiga med dåliga proportioner och rörig fönstersättning. Det är en stor utmaning att få ett stort och komplicerat program att bli något vackert som passar på platsen.

En idrottshall har utmaningen att det är mycket redskap och teknik som ska in i ett och samma rum. Ljusföringen är också viktig. Naturligt ljus är väldigt välgörande samtidigt som det inte får komma in störande solljus eller bländande ljus. Att få hallen snygg och samtidigt funktionell har Metropolis Arkitekter lagt mycket möda på.

Hur många barn kommer gå på förskolan/skolan?
Förskolan kommer att ha 6 avdelningar med plats för ca 100 barn. F-6-skolan kommer att vara tvåparallellig med cirka 390 elever.

Hur stora klassrum/klasser har man på förskolan/skolan?
Avdelningarna kommer att ha 15-20 barn beroende på ålder. Klasserna i grundskolan kommer att ha maximalt 28 elever.

Vilka andra rum finns på förskolan/skolan så som matsal, sysal etc?
Skolan har eget kök med matsal. Dessutom finns alla specialsalar för textilslöjd, träslöjd, musik, hemkunskap och idrott.

Varje skolbyggnad (låg- och mellanstadium) innehåller förutom klassrum och grupprum även ett varsitt fritids, samt lärarrum och personalrum. Mellanstadiet innehåller även klassrum för syslöjd och träslöjd. I ”Gemensamhetshuset” där matsalen ligger finns även musikrum, hemkunskap, bibliotek, kurator och personalutrymmen.

Hur har man tänkt kring skolköket, något speciellt att berätta om det?
Skolköket kommer att drivas av Raouls kök, som är RWS eget restaurangföretag. Matlagningen håller hög professionell nivå.

Det finns en tanke om att skolköket eventuellt skulle kunna agera som lunchrestaurang för området och kanske även bedriva restaurangverksamhet på kvällen. Andra alternativ som diskuterats är att kunna köpa matlådor med sig hem efter lunchen om det blir mat över.

Vad för typ av mat kommer lagas? Är det mycket ekologisk mat?
Raouls kök följer Livsmedelsverkets riktlinjer för skolmat. Raouls kök är noggranna med att råvarorna håller god kvalitet.

Kommer man kunna ta med matkasse hem efter lämning till middagen?
Raouls kök kommer erbjuda catering/matkasse om efterfrågan från de boende finns.  

Kommer man kunna hyra köket när skolan är stängd?
Det kommer bli möjligt att hyra hemkunskapssalen, som ligger i direkt anslutning till skolkök och matsal, för privata fester, födelsedagskalas med mera.

När är det första inskolning i förskolan/skolan?
Hoivatilat får återkomma om datum vid senare tillfälle.

Kommer de som bor i Källberga få förtur till förskolan/skolan?
Förskolan kommer om möjligt bli en del i Nynäshamns kommuns intagningssystem. I vilket fall kommer principen om geografisk närhet att tillämpas. Vid intag till grundskolan kommer följande kriterier i nämnd ordning att tillämpas: verksamhetssamband (det vill säga barn från RWS förskola), syskonförtur och geografisk närhet (avstånd mellan bostaden och skolan). Man måste dock ställa sitt barn i RWS-kön. 

Vad kan man göra för aktiviteter i idrottshallen? Hur ser den ut på insidan?
Det kommer finnas all den utrustning som krävs för att bedriva undervisning i idrott och hälsa enligt gällande kursplaner.

Idrottshallen har storleken av en fullstor basketplan. All klassisk utrustning och redskap finns så som mål, basketkorgar, ribbstolar, bommar, lianer och möjlighet att sätta upp nät för till exempel tennis och vollyboll. (Se övrig beskrivning ovan.)

Vad kan man göra på gården?
Inom RWS är barnens hälsa central och därför kommer skolgårdarna innehålla olika typer av säker utrustning som syftar till att barnen ska träna både fin- och grovmotorik.

Gården är uppdelad i en övre del och en nedre del. På den övre är det mycket hårdgjord yta med planterade träd. Här kan finnas hopphage och ”king-rutor” samtidigt som man kan ta kritan och skapa sin egen lek. Det finns även en mer skyddad del av gården här för förskoleklassen med mer grönt och grus och gunga och klätterställning.

Den nedre delen nås via en stor trappa där man kan ha utomhusevenemang och skolavslutningar. Nere på gården finns stora grusade ytor tillsammans med gräs och träd. Här finns även en fotbollsplan. Förskolegården har en dunge med befintliga träd mellan vilka olika lekredskap och hinderbanor är placerade. Här finns även odlingsytor och kompost som en del av det pedagogisk arbetet.

När det kommer till hållbarhet – vad har man gjort för att skapa en så hållbar förskola/skola/Idrottshall?
Trä i fasad och väggar har varit en självklarhet från början. Samtidigt används underhållsfria material på taken och en tålig sockel i betong för att byggnaden ska kunna motstå det slitage som den utsätts för utan onödigt underhåll. Tillsammans med solceller på taket som driver ett FTX-system (värmeåtervinning i ventilation) och en bergvärmeanläggning skapas ett smart, effektivt och miljövänligt hus.

Vad händer nu i processen och när kommer man att börja bygga på plats?
Bygglov är inlämnat och bygglovsprocess pågår.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!