Så fungerar de olika energiklasserna

En byggnads energiklass berättar hur energieffektiv den specifika byggnaden är. Energiklasserna är indelade i olika kategorier beroende på hur mycket energi byggnaden förbrukningar. De sju kategorierna är A, B, C, D, E, F och G – där A är den mest energieffektiva och G är den sämsta energiklassen med en hög förbrukning. Våra bostäder uppfyller Energiklass B. Det innebär att energiprestandan i våra bostäder är 50-75% lägre än kravet för en ny byggnad. Här kan du läsa mer om hur de olika energiklasserna fungerar.

Vad är syftet med energiklassen?
Det främsta syftet är att främja, synliggöra och effektivisera energianvändning och samtidigt säkerställa gott inomhusklimat i byggnader. Energideklarationer och energiklasser är en följd av EUs krav på beräkning och effektivisering av byggnaders energiprestanda – då åtgärder behövs för att på sikt minska energianvändningen i bygg-och fastighetssektorn. Energiklassen är viktig för att påverka hur mycket ett hus kostar i energi – ett hus i energiklass A kommer troligtvis vara betydligt billigare i drift jämfört med ett hus i energiklass G, vilket kan göra stor skillnad för hushållens ekonomi.

Vad betyder de olika energiklasserna? 
De olika energiklasserna innebär att byggnaden uppfyller en viss energiprestanda baserat på de krav som ställs för en ny byggnad. För att uppfylla Energiklass A behöver energiprestandan vara minst 50% lägre än kravet för en ny byggnad. När det kommer till nybyggda hus är kravet från Boverket idag Energiklass C eller bättre. Här kan du se kraven på varje specifik energiklass när det kommer till byggnader:

Energiklass A: 50% eller lägre
Energiklass B: 50-75%*
Energiklass C: 75 -100%
Energiklass D: 100-135%
Energiklass E: 135-180%**
Energiklass F: 180-235%
Energiklass G: 235% eller högre

*Bloocs bostäder uppfyller Energiklass B.
**Energiklass E är en vanlig energiklass för äldre hus.

Är energiklasser av hus samma som för andra produkter?
Ja och nej. En energiklass för hus är samma typ som för andra elektroniska produkter så som kylskåp, frys, TV m.m. Men det finns en viktig skillnad. TV-apparater och kylskåp som säljs finns nästan enbast som nya och moderna produkter, till skillnad från hus där de flesta som säljs är äldre. Därför kommer många hus hamna i energiklasserna D, E, F eller G, där Energiklass E är en vanlig energiklass för äldre hus – medan elektroniska produkter oftast hamnar på energiklass A, B eller C.

Varför energiklassen för vitvarorna oftast sämre än andra produkter? 
När det kommer till energiklassning av vitvaror så kan en sämre energiklass ändå ha en låg energianvändning. De mest energisnåla produkterna inom vissa kategorier uppfyller energiklass B eller C. När det kommer till exempelvis kylskåp så räcker det med Energiklass E för att uppfyllda krav på Svanenmärkning. Anledningen är flera – dels så är det olika krav inom varje kategori och därför går det inte att jämföra klassningar mellan varandra rakt av. Vitvaror följde dessutom tidigare en annan typ av energimärkning som inte var anpassad till dagens produkter, standard och krav på energieffektivitet – vilket medföljde att de allra flesta produkter hamnade på de bästa klassningarna. Det medförde att det var svårt för energisnåla produkter att stå ut på marknaden. Den nya energimärkningen ska ge utrymme för att fler varumärken ska utveckla fler energieffektiva produkter, därför uppfyller knappt några vitvaror Energiklass A idag. Det viktigaste för oss är att säkerställa att våra vitvaror är energisnåla och kvalitativa, snarare än att få en stämpel som ser bra ut. Vi inventerar och ser ständigt över våra produkter för att minska vårt klimatavtryck så mycket vi bara kan och lägger hellre tid och pengar där det faktiskt ger mest effekt. Nedan ser du vilken energiklass våra vitvaror uppfyller idag:

Frys: Energiklass F*
Kyl: Energiklass E*
Tvättmaskin: Energiklass C*
Torktumlare: Energiklass A
Diskmaskin: Energiklass E*
Ugn: Energiklass A+*
Induktionshäll: Kategorin saknas energiklassmärkning
Fläkt: Kategorin saknar energiklassmärkning

*Uppfyller eller är högre klassning än krav från Svanen.

Hur hittar jag information om vad min bostad har för energiklass? 
Den hittar du i din energideklaration. Energideklarationer som utfördes innan den 1 januari 2014 saknar dock detta och anger i stället den äldre beskrivningen av energianvändning i kWh/kvadratmeter. Detta då energiklassning först infördes i energideklarationen den 1 januari 2014.

Vad har era bostäder för energiklass?
Alla våra bostäder uppfyller kraven för Energiklass B. Det innebär att att energiprestandan är lägre än 50-75% av kravet för byggnationen.

Kan jag själv påverka energiklassen på min bostad? 
Det går att förbättra husets energiklass – det handlar i stort om att minska energiförbrukningen i huset. Har du ett äldre hus med en sämre energiklass finns det mycket mer du kan göra för att minska din energiförbukning och höja upp huset en energiklass eller till och med två, till exempel genom att täta fönster, byta ut energislukande produkter eller installera bergvärme/luftvärmepump. Bloocs bostäder har redan välisolerade fönster, energisnåla produkter och luftvärmepump och uppfyller en av de bästa energiklasserna.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!