Att köpa bostad

Så här går det till att köpa en bostadsrätt i något av de områden som Blooc utvecklat. Har du några funderingar kring detta går det bra att kontakta den ansvariga mäklaren i det projekt du är intresserad av med mer detaljerade frågor.

Intresseanmälan i ett projekt & Önska område

Genom att registrera dig som följare på något av våra kommande projekt får du chans att ta del av information om projektet. Du kan också anmäla ditt intresse för tidigare slutsålda projekt, om du tycker att det specifika området är intressant och vill bli kontaktad gällande kommande eventuella etapper. Har vi inte något specifikt projekt som ligger i det område du vill flytta till, anmäler du med fördel ditt intresse i vår tjänst Önska område™ där du kan välja tre områden du är intresserad av. Våra bostäder säljs oftast innan vi har börjat bygga och genom din anmälan får du först information om de senaste projekten från Blooc.

Säljstart och köpanmälan

Inför säljstart kontaktas först och främst de som anmält sig till projektet och möjlighet finns då att ta del av den informationen som finns i ett mycket tidigt skede. På säljstarten presenteras bostäderna mer detaljerat och du har möjlighet att ta del av projektmaterial såsom exempelvis broschyr, planlösningar, prislista och materialprover mm samt få tillfälle att träffa den ansvariga mäklaren för projektet. Mäklaren blir din kontaktperson genom försäljningsprocessen. På visningen blir du tilldelad en köpanmälan, en köpanmälan innebär att du inom en angiven tidsram ska ange vilka lägenheter du är intresserad av. En köpanmälan är inte bindande. Du kommer bli kontaktad av ansvarig mäklare och erbjudas att välja bostad utifrån den köpanmälan du gjort, beroende på vilka av dina val som är lediga. Väljer ni att inte teckna avtal under den tiden går mäklarna vidare till nästa intressent i kön.

Tecknande av förhandsavtal

När du i samråd tillsammans med våra mäklare har hittat din blivande bostad och känner dig säker på att du vill genomföra din affär så tecknas ett förhandsavtal. Ett förhandsavtal är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och köparen avseende en framtida överlåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att du som köpare avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet.

Förskott i samband med förhandsavtal

I samband med att bindande förhandsavtal tecknas skall ett förskott om vanligtvis 50 000 – 100 000 kr betalas in till bostadsrättsföreningen.

Försäljningskrav för projektet  

Från att du tecknat avtal i projektet håller du löpande dialog med mäklaren tills det att försäljningskravet uppnåtts för projektet. Försäljningskravet varierar i projekten och är avgörande för när avrop av projektet kan göras. Tills det att försäljningskravet är uppnått är inflyttningstiden preliminär. Normal tid från avtalsskrivning till inflyttning för stadsradhus/parhus ligger på omkring 1-1,5 år. Vi lämnar alltid besked om definitiv tillträdesdag minst tre månader före inflyttning, vilket gör att du i lugn och ro kan sälja din befintliga bostad. Du får även regelbundna nyhetsbrev kring projektets utveckling och detta fortsätter såklart under produktionen tills inflyttning sker.

Tecknande av upplåtelseavtal

Vid den tidpunkt som finns angiven i ditt förhandsavtal så tecknas ett upplåtelseavtal. En förutsättning för att teckna upplåtelseavtal är att det finns en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen upprättad. Efter tecknat upplåtelseavtal så blir du som köpare formellt också medlem i bostadsrättsföreningen.

Produktion av din bostad

All produktion och entreprenad i våra bostadsområden utförs av Deromegruppen som är en av Sveriges största träindustrier och koncernen omsätter 7,5 miljarder. Produktionen sker i Sverige och entreprenaden utförs av skickliga yrkesgrupper med stor hantverkskunnande. Alla våra bostäder utvecklas i trä och med stort fokus på kvalitét och Deromegruppen ansvarar även för all eftermarknad och garantier efter inflyttning.

Besiktning av bostaden

Inför det stundande tillträdet genomförs en besiktning av din nya bostad. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman.

Inbetalning av slutlikvid

I anslutning till tillträdesdagen betalas resterande del av köpeskillingen för bostaden in.

Inflyttning/tillträde

För att inflyttningen skall förlöpa så smidig som möjligt tilldelas respektive köpare ett datum och tid för inflyttning. Vid inflyttningen går du en genomgång av din bostad av representant från Deromegruppen och ett inflyttningspaket utvecklat av Blooc där du också finner den information du behöver läsa för att lära dig allt om hur du bäst tar hand om din bostad.

Reklamationer och ärenden

Vi hoppas att du skall komma och trivas i din nya bostad utvecklad av Blooc. Skulle det uppstå något fel i din bostad som kräver en reklamation kommer du i ditt tillträdesmaterial att hitta kontaktuppgifter till din kontaktperson på Deromegruppen som ansvarar för produktionen av projektet. Din kontaktperson hjälper dig då att komma vidare och åtgärda det som inte fungerar som det ska.

Mätning av kundnöjdhet

Efter cirka två månader på plats i den nya bostaden låter vi våra köpare tycka till kring upplevelsen av processen från köp fram till tillträde.

Garantibesiktning

Fastigheten garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.

Så ställer du dig i kö för hyreslägenhet

Bästa sättet att anmäla sitt intresse för en hyreslägenhet utvecklad av Blooc är att registrera sig via Önska område™ . Välj hyreslägenhet och önska områden du vill bo i. Du har också möjlighet att informera oss om vilken hyresnivå som du tänker dig.

Bostadskö

När ett projekt med hyreslägenheter är klart för uthyr­ning mailar vi information om intresseanmälan till alla i vår bostadskö. Inom ett visst datum måste du anmäla ditt intresse samt vilken lägenhetsstorlek du är intresserad av. Därefter görs ett urval av hur många personer som får komma på visning baserat på kötid. I vissa projekt sker uthyrning på ritning men det framgår i så fall av projektbeskrivningen.

Visning

Har du tillräckligt med kötid får du ett mail med inbjudan till visning och du måste vara på plats för att kunna söka en lägenhet. Därefter fyller du i en blankett i vilken rangordning du är intresserad av vissa utvalda lägenheter. Väljer du att inte rangordna några lägenheter står du kvar i kön.

Tilldelning av lägenhet

Tilldelning sker där den personen med mest kötid blir tilldelad sitt för­stahandsval. Blir du inte tilldelad en lägenhet beror det på för kort kötid. Du är då välkommen att anmäla dig till kom­mande visningar när intresseanmälan mailas ut. Om du inte blir tilldelad en lägenhet behåller du din kötid.

Blir du tilldelad en lägenhet kon­taktar Blooc dig för en prövning av eventuell lägenhet så du uppfyller våra uthyrningskriterier.

Uthyrningskriterier

Du måste vara 16 år fyllda för att få ställa dig i vår kö. Det är först vid 18 års ålder du kan söka en lägenhet och teckna avtal. Om två sökande har samma kötid så är det tidpunkten vid registrering som avgör vem som får erbjudandet. När du tecknat ett avtal för en lägenhet så nollställs kötiden och du spärras från att kunna söka ny lägenhet inom 12 månader. Vi tillämpar en inkomstregel som innebär att din totala årsinkomst brutto skall uppgå till lägst 3 gånger årshyran. Blooc kommer att kräva goda boendereferenser, samt en kopia på inlämnat medgivande till hyresvärd eller bostadsrättsförening.

– Godkänd kreditupplysning, inga betalningsanmärkningar godkänns.

– Sökande ska ha fast inkomst. Följande anställningsformer är godkända: tillsvidareanställning, provanställning, projektanställning och långtidsvikariat.

– Inkomsten ska styrkas med anställningsintyg med uppgift om specifik anställningsform och inkomst kompletterat med de tre senaste lönespecifikationerna.

– Familjebevis krävs vid tilldelning av lägenhet.

– Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.

Vi har inte möjlighet att svara på frågor om hur lång kötid som krävs för att bli tilldelad en lägenhet. När du har tillräckligt med kö­tid för den lägenhet du söker kommer du få ett erbjudande.

Nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!