Så går det till att köpa en bostad

Så här går det till att köpa en bostadsrätt i något av de området som Blooc utvecklat. Har du några frågor eller funderingar går det bra att kontakta den ansvariga mäklaren i det projekt du är intresserad av.

Intresseanmälan & Önska Område

Genom att anmäla ditt intresse för ett kommande bostadsprojekt får du chansen att ta del av förhandsinformation om bostäderna redan före officiell lansering. Du kan också anmäla ditt intresse för ett slutsålt projekt om du tycker att det specifika området är intressant och vill få information om eventuella kommande etapper i området. Har vi inte något specifikt projekt som ligger i det område du tycker om kan du anmäla ditt intresse i vår tjänst Önska Område – där kan du välja tre olika området du är intresserad av.

Våra bostäder säljs ofta innan vi har börjat bygga – genom din intresseanmälan är du först att ta del av information om nya projekt från Blooc.

VIP-visning & bokningsinformation

Före officiell säljlansering bjuder vi in dig som anmält ditt intresse för projektet till en VIP-visning. VIP-visningen är en förhandsvisning av bostäderna som sker på mäklarens kontor eller i ett visningshus. Här får du som intressent ta del av allt från ritningar till materialprover för bostäderna – samt tillfälle att träffa den ansvariga mäklaren för projektet som blir din kontaktperson genom hela försäljningsprocessen. Under VIP-visningen får du även bokningsinformation där vi berättar hur du går tillväga för att boka en bostad. Bokning av en bostad är inte bindande – väljer du att inte teckna avtal går mäklaren vidare till nästa intressent i kön. I vissa fall skrivs även ett bokningsavtal, vilket är ett enklare avtal inför förhandsavtalet.

Förhandsavtal

När du i samråd med mäklaren har hittat just din blivande bostad och du känner dig säker på ditt köp tecknas ett så kallad förhandsavtal. Ett förhandsavtal är ett bindande avtal, så det är viktigt att du har finansieringen ordnat. I samband med förhandsavtalet betalas ett förskott in. Nu får du även ett preliminärt datum för inflyttning av din nya bostad. Ett definitivt inflyttningsdatum meddelas senast tre månader före tillträde.

Avrop & kundträff

Från att du tecknat ett avtal har du och mäklaren en löpande dialog fram till att säljkraven för projektet är uppfyllda. När säljkraven är uppfyllda kan projektet avropas – det innebär att vi kan påbörja produktionen av bostäderna. Efter avrop bjuder vi oftast in till en kundträff där vi berättar mer om projektet och viktiga datum framöver. Sker ingen kundträff får du en sammanställd kundinformation med allt du behöver veta.

Produktion av din bostad

Derome Husproduktion AB utför totalentreprenaden för alla projekt från Blooc. Det betyder att det är Derome som samordnar bygglov, projektering och byggnation på uppdrag av bostadsrättsföreningen. Derome är en av Sveriges största träindustrier och är delägare av Blooc. Produktionen sker i Sverige och entreprenaden utförs av skickliga yrkesgrupper med stor hantverkskunnande. Alla våra bostäder utvecklas helt i trä och med stort fokus på kvalité.

Om produktionen tillåter bjuder vi in dig till ett platsbesök för att besöka byggplatsen för att se stomresningen och för mer information om produktionen av bostäderna.

Upplåtelseavtal

Tre till sex månader före inflytt tecknas ett upplåtselseavtal och i samband med detta får du ett definitivt inflyttningsdatum. Efter tecknat upplåtelseavtal blir du som köpare formellt också medlem i bostadsrättsföreningen.

Slutbesiktning

En till fyra veckor innan inflytt bjuds du in till en slutbesiktning av din nya bostad. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman (beställd av bostadsrättsföreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Bostadsrättsföreningen kan även ta beslut om att representanter i föreningen deltar på slutbesiktningen. Efter slutbesiktningen får du även en pärm med drift- och skötselråd med information om hur du tar hand om din nya bostad.

Inflytt

På tillträdesdagen ska hela köpeskillingen finnas på bostadsrättsföreningens bankkonto. Vid inflytt överlämnar vi dina nycklar och du får även en genomgång av din nya bostad.

Kundservice

Alla frågor, eventuella besiktningspunkter och reklamation sker via bostadsrättsföreningens styrelse som kan hjälpa dig med funderingar som uppstår som nyinflyttad. Styrelsen i föreningen har i sin tur kontakt med Derome Husproduktions kundservice som hjälper till med reklamationer och ärenden.

Halvårsbesiktning & tvåårsbesiktning

Inom sex månader efter tillträde ska alla eventuella besiktningspunkter vara åtgärdade. Nu har föreningens styrelse möjlighet att beställa en halvårsbesiktning, men oftast sker först besiktningen två år från att du flyttat in i din nya bostad.

 

Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig mäklare för det specifika projektet du är intresserad av.

 

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!