Blooc deltar på Samhällsbyggardagarna 1/10

Bostadsutvecklaren Blooc, Huddinge Kommun, Stockholm stad och Derome talar på Samhällsbyggardagarna 1 oktober

Förankrad arkitektur i industriell bostadsproduktion ger säkerställd genomförbarhet redan i tidiga detaljplaneskeden. Det är temat när arkitekt Henni Ruohonen från bostadsutvecklare Blooc, stadsbyggnadsdirektören Helene Hill från Huddinge kommun, projektledare Tove Asztely från expolateringskontoret på Stockholms Stad och affärsutvecklingschef Petra Eriksson från Derome talar den 1 oktober.


Henni Rouhonen, arkitekt på Blooc

Vi behöver fler bostäder. Bostäder som folk har råd att bo i, men som samtidigt håller en hög arkitektonisk nivå. Inte antingen det ena eller det andra, det räcker inte längre – medborgare, kommuner och politiker kräver mer av branschen. Men det är lättare sagt än gjort. Allt för ofta upplever kommuner/staden att de alla fina arkitektoniska förslagen med de väl genomförda plats- och målgruppsanalyserna som lämnas in i markanvisningar och tidiga planskeden sällan blir verklighet.

Någonstans där mellan idé till verklighet får antingen arkitekturen stå tillbaka för standard-lösningar eller så blir de färdigprojekterade bostäderna allt för dyra. De fyra aktörerna tror att vi redan i tidiga detaljplaneskeden kan skapa nära samverkan mellan kommun, arkitekt och industriell produktion, där arkitekter arbetar utifrån produktionsförankrad arkitektur i utformningen av nya områden. Vi kan då i större utsträckning tillsammans redan i det tidiga skedet, säkerställa att de kvarter och städer vi planerar för – också senare går att producera till både önskat pris och önskat arkitektoniskt uttryck.

Arkitekterna på Blooc kan genom Deromes delägarskap Blooc, arbeta nära Deromes industriella fabriker av bostäder, i framtagandet av bostäder som är just produktionsförankrade, efter metoden ”idé till koncept”,” koncept till produkt” och slutligen ”produkt till projekt”. Både Helene Hill och Tove Asztely ser positivt på att testa arbetsmetoden i framtida pilotprojekt, då de skulle hjälpa dem att i större utsträckning säkerställa medborgarnas och politikernas vision om prisbelönt arkitektur som folk har råd att bo i.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!