Blooc gör sitt största markförvärv hittills

Blooc väljer nu att fortsätta investera i den nya stadsdelen Källberga i Nynäshamns kommun. Här utvecklar Källberga Mark AB, ett nytt naturnära bostadsområde med högt satta ekologiska och sociala mål. Fullt utbyggt kommer det nya bostadsområdet rymma cirka 700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och skola/förskola.

Blooc valdes tidigare ut som en av de långsiktiga partners i utvecklingen av Källberga. Nu gör Blooc sitt största markförvärv hittills och utvecklar därmed ytterligare ett kvarter i Källberga med bostäder ritade av de egna arkitekterna på Blooc. Bara ett fåtal hus finns kvar till försäljning i det första Blooc-kvarteret, Brf Knarren i Källberga där markarbeten är i full gång.

”Källberga utvecklas för att bli en ny hållbar stadsdel i Nynäshamn. Tidigare samarbete med Blooc har visat sig vara framgångsrikt där de delar våra långsiktiga ambitioner. Vi ser således positivt på att fortsätta samarbetet i Källberga tillsammans med Blooc,” säger Michael Larsson, vd på Källberga Mark.

Blooc förbereder nu för lansering av sitt andra kvarter som kommer heta Brf Fibulan och innefattar omkring 30 bostäder, högt belägna med skogen som närmaste granne. Brf Fibulan ingår i etapp Gården som är den andra etappen i den nya stadsdelen Källberga.

”Vi har trott på Källberga sedan starten och försäljningen av vårt första kvarter bekräftar det vi tidigt såg. Här finns alla förutsättningar att skapa en unik ny stadsdel. Därför gör nu Blooc sitt största markförvärv hittills i Källberga. Vi ser fram emot att komma vidare med produktionen av Brf Knarren och lanseringen av nästa kvarter i Källberga, Brf Fibulan, ritat av våra arkitekter,” säger Stefan Gustavsson, vd på Blooc.

”Brf Fibulan, vår nästa etapp i Källberga ligger fint belägen på den skogsklädda åsen öster om Källberga centrum och Brf Knarren. Med slingrande gator och kuperad skärgårdsterräng skapas möjlighet till avskilda lägen med utblickar. Nivåskillnader och horisontella förskjutningar ger varje hus en egen identitet och sin specifika plats och karaktär. Med variation i fasader med både stående och liggande panel i en varierande naturnära färgskala skapas än mer variation och en levande men väl sammanhållen miljö där varje bostad blir unik på sitt sätt”, säger Jacob Blombäck, arkitekt på Blooc.

För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta:

Michael Larsson
VD, Källberga Mark AB
Telefon: 0736–85 10 00
E-post: [email protected]

Stefan Gustavsson
VD, Blooc
Telefon: 0733–58 05 78
E-post: [email protected]

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!