Därför utvecklar vi från och med nu alla våra bostadsområden med elbilsladdning och bilpool

Intresset för att köpa en hybrid eller elbil växer sig allt starkare och närmare varannan bil som säljs numera är laddbar. Efter de senaste månadernas omvärldsläge är det dyrare än någonsin att ha och köra bil. För en familj som bosätter sig ett av de områden som Blooc utvecklar och delvis är beroende av bil innebär det minskat ekonomiskt utrymme till att göra annat. I allt större utsträckning har det ökade intresset för att köra hybrid/elbil också avspeglat sig på förfrågningar kring laddningsmöjligheter i det anslutning till nyproducerade bostadsområden.

Blooc drar nu sitt strå till stacken och skapar förutsättningar för elbilsladdning i alla de områden där Blooc är en av bostadsutvecklarna. Blooc kommer från och med våren 2022 att rita in och förbereda våra bostadsområden med laddstolpar och laddboxar. I vissa projekt kommer de att ingå som standard och i vissa projekt kommer det att vara förberett för att välja till laddstolpe/laddbox.

Blooc har sedan tidigare även ett samarbete med företaget Elbilio som man nu tar till nästa nivå. Precis som principbeslutet om att förbereda alla områden med möjlighet att ladda hybrid/el-bil, kommer man också att i alla projekt försöka säkerställa en avsedd plats för bil-pool med framdragen el för laddning. Det blir sedan upp till föreningens medlemmar att ta ställning till det erbjudande som Elbilio tagit fram för alla bostadsprojekt som Blooc utvecklar.

”Vi tycker att det från och med nu bör vara en självklarhet att vi som utvecklar nyproducerade bostadsområden också säkerställer en infrastruktur för laddning av hybrid/elbilar. Vi hoppas också att många av de föreningar som erbjuds teckna en bilpool gör det. Vår förhoppning är att vår tidiga information om detta redan i försäljningsmaterialet, leder till att många kunder avvaktar med att köpa ”andra bilen” tills de flyttar in. De kan då hinna utvärdera om bilpoolen fyller deras behov av en enklare bil för exempelvis hämtning och lämning på fotbollen eller för den kortare turen till infartsparkeringen. Det skulle göra både plånboken och världen lite gladare,” säger Camilla Käll, Marknad & Försäljningschef, Blooc.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!