Minskat svinn, återbruk & byggloppis

När det kommer till resan mot klimatneutrala bostäder räcker det inte med att jobba på en front, alla delar måste ses över för att tillsammans sänka avtrycket. Efter att klimatberäkningarna togs fram har Derome genomfört en rad hållbarhetsåtgärder på inköpsavdelningen och byggplats i de projekt Blooc utvecklar.

”Eftersom Blooc arbetar med återkommande husmodeller har vi generellt ett stort försprång i att arbeta med erfarenhetsåterföring från projekt till projekt. Utöver att förbättra husen mellan projekten när det kommer till funktion, design och kvalité, kan vi även arbeta med hållbarhetsfrågor. Nu gör vi en stor satsning på inköpsavdelningen och byggplats för att dra vårt strå till stacken.” Säger Nanette Hjortsberg, Projektledare Derome.

När det kommer till inköp av material till projekten har man precis avslutat ett arbete i att ytterligare se över mängder som beställs till byggarbetsplatsen för att minska svinnet. Under senaste året har det varit en hel del leveransproblematik, vilket lett till att det varit extra svårt att följa upp exakt mängd överblivet material. Nu införs nästa steg i att följa upp materialet ännu noggrannare framåt på byggplats, genom att samla överblivet material från projektets första hus i en container för avstämning inför leveranser till kommande hus.

”Vi tycker att det skall bli spännande att arbeta lite extra med uppföljning av material och svinn i våra projekt framåt, eftersom vi vet att vi kan göra stor skillnad på klimatavtrycket. Genom noggrann uppföljning på plats och snabb återkoppling till inköpsavdelningen kan de beställa exakt rätt mängd material. Minskar vi inköpt material på grund av det bidrar vi på byggarbetsplats med ett direkt mindre avtryck.” Säger Johan Hjelmgren, Byggledare Derome.

När det kommer till återvinning och sortering av överblivet material från byggplats har teamet inlett ett samarbete med Stena Recycling för att lära sig mer om hur de kan vara med och bidra till bättre återvinning och sortering av byggmaterial. Mycket av det material som idag blir över på byggarbetsplats kan tas om hand och användas igen i nytt byggmaterial. Fler och fler leverantörer börjar erbjuda material med viss del återbrukat material som ingrediens och det vill Derome vara en del i.

Som en tredje del i arbetet kring byggarbetsplats kommer man använda sig av ”Bygg-loppis” efter avslutad byggnation, ett återbruksinitativ som Derome tidigare använt sig av i andra projekt inom koncernen. Det betyder att om det är något material som blir kvar och inte på ett effektivt sätt kan återvinnas kommer grannar, inbjudna eller förbipasserade kunna fynda byggmaterial på plats ute på byggarbetsplatsen när projektet är färdigställt.

”Allra helst hoppas vi såklart att det inte blir över något material alls, men vid leveranser och på en byggarbetsplats händer det alltid saker. Därför känns det kul att kunna sälja det överblivna byggmaterialet till någon granne i området som behöver det till sitt byggprojekt så att det kommer till nytta.” Säger Nanette Hjortsberg, Projektledare Derome.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!