Solceller blir standard på alla våra projekt

Vi är mitt uppe i en energikris samtidigt som konsumenterna pressas från flera håll med stigande matpriser, räntor och allmän oro i omvärlden. På nyheterna är det svårt att hitta några ljusglimtar. Men det finns lösningar på det allra mesta. För att få förändring måste man bidra med förändring, man kan inte göra som man alltid gjort. Man måste tänka annorlunda. Ta det där ytterligare steget.

Kanske har vi som bransch varit särskilt dåliga på att förklara så att gemene man förstår. Kanske har det inte varit speciellt intressant eftersom el varit så billigt. Svensk standard när det kommer till nyproducerade hus är världsledande. Vi levererar välisolerade, kvalitetsbostäder med låg energiförbrukning. En standardvilla i Sverige förbrukar 20 000 kWh per år. Våra radhus/parhus ligger på mellan 6500-8500 kr per år. Utan solceller, utan batterier med en vanlig frånluftsvärmepump.

Till följd av invasionen av Ukraina och energikrisen utreder EU-kommissionen ett krav på att alla nya byggnader i framtiden ska ha solenergiinstallationer. Här kan ni läsa mer.

”Vi tycker att det är självklart att all nyproduktion bör vara i princip självförsörjande på solenergi inom en snar framtid. Det är inte längre någon avancerad teknik och är genomförbart redan nu. Vi visar därför vägen och införa solceller som standard i de projekt där det är tekniskt genomförbart och där bygglovet tillåter från 2023. Men, vill också ta det där ytterligare steget och även undersöka möjligheterna med solceller och batteri i ett pilotprojekt. Våra arkitekter kommer från första penndraget att rita våra bostadsområden med olika tak så att vi optimerar möjligheterna för mycket solel. Vi vet att Derome Bostad nu gör samma och tillsammans uppmanar nu branschen att hänga på”, säger Camilla Käll, Marknads-& försäljningschef på Blooc.

För skulle hela branschen införa detta som standard blir det mycket solenergi som skapas lokalt och många bostäder som också slipper belasta övriga systemet i lika stor utsträckning som stanardvillan, vilket också skulle vara en hållbar samhällsvinst.

Länsförsäkringar presenterade nyligen resultatet av Novus-undersökningen som visar att sex av tio svenskar, 58 procent, skulle välja en hållbar bostad för att kunna sänka energikostnaderna i hemmet. Nästan lika många, 56 procent, ser chansen att minska sin egen miljöpåverkan som en fördel med att bo mer hållbart.

Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling under perioden 10-14 mars 2022. Totalt har 1 001 svenskar i åldrarna 18-79 deltagit i undersökningen. Urvalet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt. En hållbar bostad avser i undersökningen bostäder som har en lägre klimat- och miljöpåverkan tack vare exempelvis förnybara energikällor och energisnål uppvärmning samt inredning och materialval med lägre klimatpåverkan.

”Många svenskar har blivit mer medvetna om att energiförbrukningen har stor inverkan på den egna boendeekonomin. Att installera solceller eller elbilsladdare kan nu höja värdet på bostaden mer än tidigare och på längre sikt bli en lönsam investering för både bostadsägaren och klimatet,” säger Per Sangrud, Hållbarhetschef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!