Nu förbereder vi för vårt första Svanenmärkta bostadsprojekt 2023

I skrivande stund lyser flitens lampa och de båda organisationerna på Blooc och Derome arbetar tillsammans för att säkerställa det första Svanenmärkta bostadsprojektet 2023.

På Blooc och Derome har hållbarhetsfrågorna alltid varit centrala och alla bostäder byggs i trä. Tillsammans har man hela kedjan från skog till färdigt bostadsområde och därför stora möjligheter att tillsammans minska klimatavtryck och skapa hållbara hem. Ett hållbart hem innebär en helhet – från arkitektbordet, i val av material, genom konstruktion/produktion till en hållbar livsstil. Inte minst handlar det om utbildning av de nya bostadsköparna, så att de kan leva ett så hållbart liv som möjligt i bostäderna när de väl flyttar in.

På senare tid har det blivit allt viktigare för bostadsköparna att kunna jämföra olika aktörers kvalité- och hållbarhetsarbete, vilket våra kunder tycker kan vara snårigt och svårt. Därför blir det viktigt att använda en certifiering som är allmänt känd hos bostadsköparna och som de är vana att konsumera. Inom byggbranschen finns många olika certifieringar men många av dem är okända för en person som inte arbetar i branschen.

”Svanenmärkning är en konkret metod för att skapa bättre och mer hållbara bostäder. Det tar tempen på vårt övergripande hållbarhetsarbete. Vi får ytterligare verktyg för att följa upp och förbättra människors hälsa i våra bostäder likaväl som att utvärdera miljömässiga faktorer vid bostadsbyggande. Vi ser fram emot att bygga vårt första Svanenmärkta projekt.” säger Iris Vesterberg Projektchef, Blooc.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!