Våra första klimatberäkningar är klara

Från och med 2022 blev det krav på att göra klimatdeklarationer för nyproduktion, för projekt med inskickade bygglov från samma år. Det betyder att branschen står inför en helt ny era, där också avtrycket gör skillnad. Nu kan Blooc meddela att de första klimatberäkningarna är klara och att företaget avser att transparent redovisa resultatet. Klimatberäkningarna blir också startskottet i Bloocs färdplan mot klimatneutrala bostäder 2030.

”Vi har siktet inställt mot klimatneutrala bostäder 2030 och det här blir ett bra start-skott i den resan. Eftersom vi utvecklar alla våra bostadsområden i trä, ligger vi bra till redan nu men det räcker inte – vi alla måste bidra och minska vårt avtryck oavsett vilket utgångsläge vi har. Inom Derome-koncernen har vi flera innovationsprojekt som visar på lösningar för klimatneutralt byggande så nu handlar det om att välja vad vi börjar sätta tänderna i.” Säger Stefan Gustavsson, VD Blooc.

Klimatberäkningarna är gjorda på husstorlekar 99 kvm och 124 kvm i A-skede. A-skede visar klimatavtrycket från tillverkningen av huset och omfattar i dagsläget grund, väggar, tak, fasad, fönster, dörrar och trappor. Klimatberäkningarna kommer kompletteras år 2025–2027 med B & C-fas, där även klimatavtrycket från användningen av huset (driftenergi, underhåll) och slutskede (demontering, rivning, återvinning) ska beräknas. Först då får man klimatavtrycket för husets hela livscykel – det som kallas Livscykelanalys (LCA). Under 2025–2027 kommer Boverket även sätta upp gränsvärden för klimatavtryck i A-skede och vilka nivåer som skall gälla utreds nu.

Klimatberäkningarna resulterade i 117 kg CO2e per kvm (BTA) för 99 kvm och 113 kg CO2e per kvm (BTA) för 124 kvm. Det är ca 27% lägre än de 130 kg CO2e per kvm (BTA) som är ett förslag till gränsvärden i en av de underliggande utredningarna inför Boverkets införande av gränsvärden. *

Vad innebär det här då på ren svenska tänker du? Det innebär att tillverka huset om 99 kvm har ett klimatavtryck på ca 14,6 ton, vilket kan jämföras med avtrycket för att tillverka en hybridbil med 22,56 ton. Men då skall man tänka att huset byggs för att stå i minst 50–100 år. Avtrycket om 14,6 ton kan också jämföras med ca 7 resor med flyg tur/retur Stockholm till Thailand.

”Precis som Stefan säger så är en av nycklarna till våra låga klimatavtryck att vi bygger i trä vilket är en inhemsk lokal förnybar råvara under ständig tillväxt som dessutom binder in biogent kol. Utöver detta finns det några lågt hängande frukter som är relativt enkla att förändra för ett lägre klimatavtryck och då tänker jag på grundläggning och ytskikt på taket. Sedan skall man alltid tänka på att optimera mängden material och finna en lagom linje som samtidigt inte äventyrar andra egenskaper i byggnaden. Sist vill jag trycka på möjligheterna med att producera byggdelarna i en industriell miljö med alla dess fördelar inom effektivisering på alla plan” Säger Amanda, Hållbarhetsansvarig Derome.

Blooc välkomnar kravet på klimatdeklarationer och beskriver att nuvarande bostads-köpare som till stor del är 90-talister, anser att det gröna är det nya hygienkravet och allt som inte är grönt bör anses som brunt. Den nya generationens bostadsköpare är vana att konsumera produkter och tjänster från företag med hållbarhetstänk som bärande grund och är villiga att betala extra för det.

Länsförsäkringar presenterade under 2022 resultatet av Novus-undersökningen som visar att sex av tio svenskar, 58 procent, skulle välja en hållbar bostad för att kunna sänka energikostnaderna i hemmet. Nästan lika många, 56 procent, ser chansen att minska sin egen miljöpåverkan som en fördel med att bo mer hållbart. Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling under perioden 10–14 mars 2022. Totalt har 1 001 svenskar i åldrarna 18–79 deltagit i undersökningen. Urvalet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt. En hållbar bostad avser i undersökningen bostäder som har en lägre klimat- och miljöpåverkan tack vare exempelvis förnybara energikällor och energisnål uppvärmning samt inredning och materialval med lägre klimatpåverkan.

”Vi tror att våra kunder tycker att det är svårt att förstå och kunna jämföra aktörer när det kommer till klimatavtryck och hållbarhet. Ofta tenderar vår bransch att bli otroligt detaljerad när det kommer till djupare frågor om bostäderna än klinker och färg. Vi kommer därför ta med våra kunder på vår resa mot klimatneutralitet och på ett så transparent och lättillgängligt sätt som möjligt dela med oss av våra resultat och beslut fram till 2030.” Säger Camilla Käll, Marknad & Försäljningschef Blooc.

*boverket.se

*lansfast.se

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!