Frågor och svar om Källberga

Källberga är ett helt nytt naturnära bostadsområde i Nynäshamns kommun som fullt utbyggt kommer att rymma 600-700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och förskola. Vi på Blooc utvecklar det nya bostadskvarteret Knarren om 30 nya radhus och parhus med inflytt 2023. Men hur kommer den nya stadsdelen se ut? Här kan du läsa frågor och svar om Källberga – vad som kommer att finnas på torget, hur du ställer sig i kö till förskolan, om lekplatser och naturområden och mycket mer!

Hur kommer torget att se ut?
Vid entrén till Källberga välkomnas du av ett torg med vidsträckt utsikt över dalgången. Torgets utformning är inspirerat av skärgårdslandskapet med inslag av naturstenshällar och växter som för tankarna till havet. Det lutande torget har sittplatser med varierade sollägen, blommande körsbärsträd och inslag av lek. Det planeras också för en större öppen och oprogrammerad yta som ger möjlighet för evenemang så som skördemarknad, sommarkonserter och julgran. Torget blir en plats för invånarna i Källberga att mötas på, året runt.


Torgets utformning är inspirerat av skärgårdslandskapet.

Kommer det att finnas en matbutik i Källberga? Berätta mer om vad som finns kring torget?
Det är ännu inte helt bestämt vilka delar som kommer att finnas kring torgområdet. Visionen och det man arbetar utifrån är att du ska kunna hitta en obemannad matbutik, kvarterskrog, lanthandel/deli/bageri, gym och en lokal för co-working.

Hur kommer man från torget ner till övriga området?
Från torget går det en trappning/trappor ner mot övriga området så att man smidigt kan ta sig till torget.


Den öppna på torget ger möjlighet för evenemang som till exempel en sommarkonsert.

Blir det trottoarer längst vägarna i området?
Längst alla lokalgator kommer det att finnas trottoarer och/eller cykelbanor som gör att man enkelt och säkert kan promenera och cykla i området.

Lägenheterna vid torget skall påbörjas inom kort, hur kommer de att se ut?
Projektering av lägenheterna är i gång och inflyttning av lägenheterna planeras till årsskiftet 2023/2024. Byggnaderna kommer ha en stående träpanel och takvåning i plåt, i en färgskala som går i mörkgrön, grågrön, pärlgrå och olika toner av rött. Byggnaderna kommer ha balkonger och vara i 2-4 våningar, merparten 2-3 våningar.

Hyreslägenheterna som byggs, hur kan man få en lägenhet där?
En viss andel, oftast runt 10% öronmärks till kommunens egna bostadskö. Resterande lägenheter är fritt för fastighetsägaren Heba att distribuera där de använder intresseanmälningar och först-till-kvarn-principen i de flesta fall. Vid urvalet tas en kreditupplysning och en del andra kontroller för att få flytta in. Om kommunen inte fyller sina platser går dessa tillbaka till Hebas förfogande. Idag är inte alla parametrar fastställda då det fortsatt är tidigt och en officiell bostadskö inte har gått ut än. Mer information kommer längre fram på deras hemsida.


Visionsskiss från MAMA Management: Lägenheterna vid torget utvecklas av MAMA Management och är ritade av Semrén & Månsson

Vem är det som kommer driva förskolan/skolan i Källberga?
Som en del i visionen för ett nytt samhälle präglat av social och ekologisk hållbarhet etablerar Raoul Wallenbergskolan under 2024 en grundskola för årskurs F-6 och en förskola. Verksamheten kommer att bedrivas i fem olika skolbyggnader – en byggnad för förskolan, en för lågstadiet, en för mellanstadiet, en för kök, matsal, rektorsexpedition, bibliotek, specialsalar och en idrottshall. Verksamheterna kommer att drivas i enligt RWS framgångsrika skolkoncept ”Skolan mitt i byn”. Skolorna kommer att vävas samman till en helhet med en röd tråd från tidiga år i förskolan och vidare upp till grundskolan. Mer om det kan man läsa på deras hemsida.


Raoul Wallenbergskolan i Källberga ritad av Metropolis Arkitekter på uppdrag av Hoivatilat.

När kan man ställa sig i kö till skolan?

Det kan man göra redan nu på Raoul Wallenbergskolans hemsida.


Raoul Wallenbergskolan i Källberga ritad av Metropolis Arkitekter på uppdrag av Hoivatilat.

Kommer det att gå bussar igenom Källberga?
De större vägarna i Källberga förbereds för att en buss skall kunna gå igenom området på sikt, till exempel Källbergavägen.

Hur tar man sig till pendelstationen på bästa sätt?
Idag kan man använda den befintliga bron som går över den stora vägen (73:an) för att ta sig till pendelstationen. Det pågår också en planläggning för en ny gång- och cykelbro över Muskövägen som kommer ansluta vid idrottshallen i Källberga.


Den nya rondellen länkar samman infarten från Muskövägen och torget i Källberga.

Kommer det att finnas fler p-platser kring centrumdelen?
Det kommer finnas en större allmänparkering till väster om idrottshallen i Källberga. Ytterligare parkeringsplatser kommer finnas vid infarten till området som kan nyttjas av de som bor i området eller besökare, men den kommer skötas av en förvaltare och vara avgiftsbelagd. När det kommer till de olika bostadskvarteren i området så har en del utvecklare också projekterat för bil-pool.

Var kommer man kunna slänga och sortera sitt avfall?
Det kommer finnas en gemensam avfallsanläggning vid den allmänna parkeringen väster om idrottshallen i Källberga för källsortering.

Hur kommer det fungera med leveranser från e-handel, kommer det finnas leveransboxar eller leveransrum på torget?
Det planeras för leveransboxar eller leveransrum invid torget för hämtning av leveranser från exempelvis e-handel eller andra försändelser.

De olika lekplatserna och de allmänna platserna, hur kommer de att utformas?
Det kommer att bli ett fint inslag för naturpedagogik och rekreation vid den nya spången i naturmark som leder längs dalgångens början genom björkskog förbi salamanderdammen.

Längs spången möter du platser med bänkar och grill där du torrskodd kan göra en utflykt och känna närvaron av Källbergas natur. Källberga har ett system av gång- och cykelvägar och stigar som uppmuntrar till rörelse, så gör även utegymmet. Här finns skulpturala träningsredskap för allsidig träning och en gräsyta dit du kan ta din yogamatta för en stunds lugn och ro eller stretch. En utedusch och vattenpost finns som ett extra tillägg för den som vill avsluta träningen med en dusch ute i det fria.

 

I nära kontakt med ett gång- och cykelstråk, strategiskt placerad i dalgången, finns en lekpark och ett utegym. Lekparken har både en stor öppen gräsyta för spontan bollsport och spring i benen och en programmerad yta med utrustning.

 

En annan lekpark riktar sig till Källbergas allra yngsta invånare där familjer kan samlas och upptäcka. Parken har stor andel planteringar med leksnår, blommande lökar, sprakande höstfärger och ätbara växter men även redskap som uppmuntrar till fantasilek, motorisk träning och pirr i magen.

I södra delen av Källberga finns en fotbollsplan med bollstängsel och mål. I anslutning till planen finns även en umgängesyta med grill där publik och idrottsutövare kan värma sig och laga mat tillsammans.

Vill du veta mer om Källberga? Här kan du läsa mer om området. Anmäl gärna ditt intresse om du är intresserad av andra etapper – eller om du bara är nyfiken på hur Källberga kommer att utvecklas. Här kan du läsa mer om Bloocs bostadskvarter Knarren!

Observera att detta är en vision. Text, bilder, skisser och ritningar är preliminära och kan komma att ändras fram till att det är färdigställt.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!