A new kind of living in suburbia

Vår ambition är alltid att skapa bostadskvarter som kombinerar urban karaktär och enklare liv nära natur. Kvarter som främjar en hållbar livsstil för den sociala barnfamiljen – så som närhet till natur, rekreation, förskolor och bra kommunikation. Med platsens karaktär och kvalitéer som utgångspunkt eftersträvar vi att skapa gaturum med naturliga mötesplatser som främjar livet i kvarteret och det gröna rummet utanför.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!