Så går det till att köpa en bostadsrätt

Vad är egentligen en bostadsrätt och vad innebär det att köpa ett hus i bostadsrättsform? Vi fick en pratstund med Christine Hallberg som arbetar med att sätta upp bostadsrättsföreningar på Restate.

Hej Christine, vem är du och vad jobbar du med?
Jag är jurist och ansvarar för Restates nyproduktionsavdelning. Detta innebär att jag hjälper bostadsutvecklare att ta fram de handlingar som behövs för att kunna bilda en bostadsrättsförening och teckna förhands- och upplåtelseavtal. Ibland sitter jag även i den tillfälliga byggstyrelsen fram till föreningen överlämnas till boende och dessa väljs in i styrelsen.

Vad är skillnaden mellan att köpa ett eget hus och ett hus i bostadsrättsform?
När du köper ett eget hus äger du hus och tomt och bestämmer själv om du vill göra något utvändigt. Köper du ett bostadsrättshus så äger bostadsrättsföreningen huset och marken och fattar beslut kring detta. Du som boende kan till exempel inte själv måla om din fasad.

Vad skiljer bostadsrätt mot hyresrätt?
En bostadsrätt kan överlåtas (köpas och säljas) medan en hyresrätt antingen byts eller återlämnas när man inte längre vill/kan bo kvar i den. I en bostadsrätt har du större möjlighet att påverka det egna boendet eftersom du själv svarar för det inre underhållet. I en hyresrätt kan du endast göra vissa mindre ändringar (tex måla om). I en hyresrätt kan du kontakta hyresvärden om tex kyl/frys gått sönder och denne ombesörjer att du får en ny. Har du en bostadsrätt får du köpa en ny kyl/frys på egen hand.

Vad betyder intygsgiven kostnadskalkyl och ekonomisk plan?
En kostnadskalkyl upprättas vanligen i ett tidigt skede i projektet. I denna kan man kortfattat läsa om föreningens ekonomi och projektet som sådant. Den ekonomiska planen upprättas i ett senare skede och därför mer detaljerad än kostnadskalkylen.

Hur går det till att sätta upp en ny bostadsrättsförening?
För att kunna bilda en förening måste det finnas tre medlemmar, vilka oftast är samma personer som de tre styrelseledamöterna, samt stadgar för föreningen. Föreningen bildas på en extra föreningsstämma och registreras hos Bolagsverket. 

Vad betyder andelstal?
En förening kan ha olika andelstal. Oftast talar man om andelstal för beräkning av årsavgiften och ett förmögenhetsrättsligt andelstal som är kopplat till insatsens storlek.

Vad innebär avskrivningar?
En bostadsrättsförening måste följa vissa redovisningsregler. Dessa regler innebär bland annat att föreningens anläggningstillgångar (redovisas i föreningens årsredovisning) ska skrivas av i förhållande till sin livslängd. Till exempel brukar man säga att en byggnad skrivs av på 100 eller 120 år. Man får då ett årligt avskrivningsbelopp som framgår av föreningens balansräkning. Avskrivningen påverkar föreningens resultat men inte dess likviditet (dvs inte möjligheten att betala räkningar).

Vad innebär pantbrev och inteckning av pantbrev?
Föreningen kommer att ta ett lån för att kunna köpa fastigheten (mark och byggnader). Som säkerhet för detta lån kommer föreningen pantsätta fastigheten hos den bank om lånar ut pengarna. När fastigheten pantsätts tar föreningen ut ett så kallat pantbrev.

Vad betyder taxeringsvärde?
I egenskap av fastighetsägare upprättar föreningen vart tredje år en fastighetsdeklaration som ges in till Skatteverket. Utifrån detta beräknas föreningens taxeringsvärde.

Vad har man för rättigheter och skyldigheter i en bostadsförening?
Den boendes rättigheter och skyldigheter regleras dels i föreningens stadgar dels i bostadsrättslagen och annan lagstiftning. Lite kort kan man säga att du som boende ansvarar för lägenheten inre och föreningen för det yttre. Den boende är skyldig att betala årsavgiften till föreningen och förhålla sig till de eventuella trivselregler som finns.

Vad har en bostadsrättsförening för intäkter och utgifter?
Föreningens intäkter består av årsavgifter och eventuella hyror från hyresgäster/parkeringsplatser. Utgifter kan vara: räntor, amortering, driftkostnader, kommunal fastighetsavgift.

Hur blir man medlem i föreningen?
I samband med att upplåtelseavtal tecknas blir man medlem i föreningen. Vid en överlåtelse av en lägenhet blir man medlem vid tillträdet.

Hur betalas avgiften in till föreningen?
Oftast skickar föreningen ut avier till lägenhetshavaren kvartalsvis.

Vem sköter ekonomin i föreningen?
Oftast anlitar föreningen ett företag som sköter den ekonomiska förvaltningen åt föreningen men är föreningen liten och medlemmar har kunskap kan föreningen via medlemmar/styrelse sköta alla ekonomi själv.

Vem sitter i styrelsen tills de inflyttning skett och medlemmar i bostadsrättsföreningen kan ta över?
Under byggnationstiden har föreningen en tillfällig styrelse som kommer att avgå när föreningen överlämnas till boende och boende väljs in i styrelsen. Dessa personer tillsätts vanligen av bostadsutvecklaren. Överlämnandet till boende brukar äga rum en tid efter det att entreprenaden är färdig och boende flyttat in.

Har man en underhållsplan i en bostadsrättsförening med hus?
De flesta föreningar har en underhållsplan för att få en överblick vad som behöver göras vid olika tidpunkter. På så sätt får föreningen också överblick över framtida kostnader. Vid nyproducerade föreningar brukar underhållsplanen upprättas när föreningen funnits ett par år men den kan också upprättas omgående.

Vad är stadgar?
Stadgarna är ett dokument som redogör för föreningens regelverk. I vissa delar är de anpassade till det som är speciellt för just den aktuella föreningen. Av stadgarna framgår till exempel hur ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmen och om en juridisk person får beviljas medlemskap i föreningen.

Om man vill renovera sitt hus eller sätta upp ex. markiser måste man kontakta styrelsen då?
Allt utvändigt på byggnaden är föreningens ansvar. Det innebär att man måste få godkänt från styrelse om man vill ändra något på fasad/tak. Vill man renovera invändigt måste man i vissa fall ha godkänt av styrelsen, till exempel om man vill ta ned en bärande vägg. I vissa fall får man gör ändringar utan godkännande av styrelsen. Mer om detta kan man läsa i föreningens stadgar.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!