Blooc People – Daniel Steding

Beskriv din roll som projektledare inom affärsutveckling?

Min roll på Blooc handlar om att i tidiga skeden föra en dialog mot intressanta kommuner och markägare för att lokalisera möjliga områden att utveckla bostadsprojekt med nyproducerade bostäder från Blooc. Under 2019 hoppas vi kunna delta i markanvisningstävlingar och i samverkan med utvalda kommuner driva fram detaljplaner, för att skapa intressanta framtida bostadsområden åt de som drömmer om ett hem utvecklat av Blooc. I vår unika webb-baserade tjänst Önska område™ får vi löpande feedback från vår målgrupp om var de vill bo och det gör att vi kan fokusera på de platser där verklig efterfrågan finns. De är med och påverkar var vi utvecklar nästa bostadsområde, vilket vi är stolta över.

Vad är viktigast för er när ni tittar på ett nytt bostadsområde?

Det viktigaste för oss är att vi tror oss kunna skapa ett intressant kvarter till rimligt pris. Allt för länge har bostadsområden utvecklats utan en tanke på de som skall bo i området eller bostäderna som byggs där. Våra bostäder är utvecklade utifrån ett starkt målgruppsfokus och det blir också vårt verktyg i val av projekt. Vi ställer höga krav på de områden vi skapar utanför city-kärnan och vill att det skall genomsyras av en känsla som vi valt att kalla ”Modern Suburban Living”. Det behöver finnas goda kommunikationer, möjligheter att skapa naturliga mötesplatser och en hållbar livsstil. Vi utvecklar också alltid våra bostäder i trä oavsett om de har en fasad-kostym i trä, puts eller tegel – så det blir också fortsatt viktigt för oss. När vi utvecklar ett kvarter har vi stor ödmjukhet inför den unika platsen och dess förutsättningar och våra arkitekter skapar områden som förstärker de kvalitéer som karaktäriseras av området.

Ni har utvecklat bostäder i Stockholm och Uppsala, när kommer första bostadsområdet ute i landet?

Det stämmer att vi utvecklat bostadsprojekt i Stockholm och Uppsala sedan starten 2011. I och med våra nya bostadsprodukter Blooc Apartment och Blooc Villa kan vi nu få ut i hela landet. Blooc Apartment kan också erbjudas som hyreslägenheter och det är vi mycket intresserade av att hitta lämpliga projekt för under året. Redan under 2019 kommer första bostadsområdet att lanseras ute i landet och vi hoppas på fler ställen. Vi vet att det finns en stor efterfrågan av bostäder utvecklade av Blooc på flera platser runt om i landet.

Läs mer om våra bostäder här.

Nyhetsbrev
Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av senaste nytt om Blooc.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Ett fel uppstod!
Tack för ditt intresse!